Wat is een Eur-1-certificaat?

Image from AhCustoms.nl

De Europese Unie (EU) is de grootste handelsgemeenschap ter wereld en heeft zich gevestigd als een belangrijke speler in de wereldhandel. Als EU-lid kunt u vrij handelen binnen de interne markt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u wordt gereguleerd of beperkt door de lokale inhoudswetten van elk land. Maar wat is een EU-1-certificaat?

Het EUR.1-certificaat inzake goederenverkeer is een uniek type dat wordt gebruikt in de internationale goederenhandel. De EUR.1 wordt het best erkend als een internationale identiteitscertificering op de interne markt, met name in termen van persoonlijke / uitvoeringsrechtelijke bescherming, en in overeenstemming met de conventies en ander beleid van de EU. Het wordt afgegeven op basis van een beschermd eigendomsdocument, samen met een gekwalificeerd retourticket, dat de persoon of instelling identificeert die houder is van het EU-1-certificaat. Bij terugkeer naar de EU vanuit niet-EU-landen kan de houder van het eigendomscertificaat het originele document gebruiken als bewijs van burgerschap, op voorwaarde dat hij zich heeft gehouden aan de voorwaarden voor eigendom zoals uiteengezet in de EU-wetgeving.

Een EU-1-certificering is een onomkeerbaar bewijs van registratie, dat is ontworpen om handelaren en bedrijven te helpen hun wettelijke rechten en verantwoordelijkheden binnen de Europese Unie vast te stellen. De markt wordt beheerst door de Single Market Act. Andere verwante instrumenten zijn de Verdragen, de Fundamentele Principes van de Statuten, het acquis communautaire van de Europese Gemeenschappen en het Herhalingsprotocol. Er zijn regels voor het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt van de EU. Er zijn ook regels met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde aspecten van de interne markt, de bescherming van consumenten en aanbieders en de regulering van financiële activiteiten.

Het doel van het certificaat is om bewijs te leveren van eigendom van het eigendom van een EU-lidstaat. Om de kwalificatie voor een Eur-1-certificaat te behalen, moet u aantonen dat uw bedrijf aan bepaalde criteria voldoet. Dit betekent meestal dat uw bedrijf een handels- of industriële organisatie is, en dat het permanent aanwezig is in dat land. Uit het document blijkt ook dat uw bedrijf aan bepaalde zakelijke voorwaarden voldoet, die zullen worden geverifieerd door de bevoegde autoriteiten. Sommige van deze vereisten omvatten een geregistreerd kantoor en een code voor financiële activiteiten. Om een Eur-1-certificering te krijgen, moet uw bedrijf ook aan andere voorwaarden voldoen, zoals: geregistreerd zijn in een EU-lidstaat en geregistreerd zijn op het relevante grondgebied.

Zoals met veel dingen in het leven, is er meer bij het verkrijgen van een EU-1-certificaat dan alleen het aanvragen ervan. Voordat u kunt beginnen met handelen in de EU, moet u verschillende offertes krijgen van bedrijven die u hun Eur-1-certificaten willen geven. Deze worden normaal gesproken tegen een vergoeding gedaan, dus het is logisch om offertes van verschillende bedrijven te krijgen voordat u beslist welke het beste bij uw omstandigheden past. U moet voorzichtig zijn bij het kiezen van de offerte die u ontvangt, want u moet ervoor zorgen dat de offerte de prijs weerspiegelt die u moet betalen, inclusief alle relevante vergoedingen. Sommige financiële instellingen kunnen u ook vragen om een bewijs van het kapitaal van uw bedrijf te tonen. Controleer of dit het geval is voordat u uw Eur-1-certificaat van een financiële instelling kiest.

Als u eenmaal uw Eur-1-certificaat heeft ontvangen, zult u merken dat dit een groot effect kan hebben op de toekomst van uw bedrijf. Door de juiste kredietscore te hebben, komt uw bedrijf in aanmerking voor producten en diensten op de meeste grote marktplaatsen. Dat betekent dat uw bedrijf overal in de EU kan opereren, mits het voldoet aan andere regelgeving, zoals fiscale verplichtingen. Producten en diensten die bijvoorbeeld legaal zijn in het ene land, maar illegaal in een ander land, worden niet geaccepteerd door uw Eur-1-certificaat. U kunt echter een Britse bedrijfsvergunning aanvragen, waardoor enkele van de wettelijke beperkingen waarmee uw handelsactiviteiten binnen de EU worden omgeven, worden verwijderd.

Zoals eerder vermeld, wordt het Eur-1-certificaat afgegeven nadat een bedrijf alle benodigde examens heeft afgelegd. Deze examens omvatten een examen in financiële aangelegenheden en regels met betrekking tot bedrijfsleiders en maatschappelijke zetel. U moet ook aantonen dat u voldoende kennis heeft van het juridische kader van uw bedrijf, zoals de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Companies Act van de Europese Unie. Dit is vooral belangrijk voor financiële bedrijven, die de regels en voorschriften moeten volgen die zijn opgesteld door de Financial Services Regulatory Authority van de Europese Unie. Wil je buiten het VK werken, of in een andere EU-lidstaat, dan heb je alsnog de nodige certificeringen nodig.

Wanneer u besluit uw Eur-1-certificaat als vanzelfsprekend te beschouwen, kan het zijn dat uw carrièremogelijkheden volledig opdrogen. U moet echter niet gemakkelijk opgeven. Als je hebt geïnvesteerd in een onderwijsaanbieder die je door het proces kan begeleiden, zou je baan snel weer moeten gaan zoals het bedoeld was. Er zijn veel onderwijsaanbieders in het VK die cursussen aanbieden die je zullen helpen te leren wat een Eur-1-certificaat is, dus je zult snel op weg zijn naar een nieuwe carrière in het VK.

I am working on SEO and Lead Generation on the WordPress platform and playing around with WordPress customization. More: https://arafatmiah.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store